Cookie Policy

Cookie policy

DEZE VERSIE IS GELDIG VANAF 04/09/18
JONA BV, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 3540 HERK DE STAD(BELGIË), GROOT-VELDWEG 4, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER VAN ANTWERPEN, AFDELING HASSELT ONDER NUMMER 0875.479.438 EN GEKEND BIJ DE BTW – ADMINISTRATIE ONDER NUMMER BE 0875.479.438 (HIERNA “PETER’S STALLING”) MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES VOOR HET VERBETEREN VAN DE GEBRUIKERSERVARING EN VOOR DE VERZAMELING VAN WEBSTATISTIEKEN ONDER DE BEZOEKERS AAN DE WEBSITE WWW.PETERSSTALLING.BE (HIERNA DE “WEBSITE”).

WAT ZIJN COOKIES?

EEN COOKIE IS EEN TEKSTBESTANDJE DAT DOOR DE SERVER VAN EEN WEBSITE IN DE BROWSER VAN UW COMPUTER OF OP UW MOBIEL APPARAAT GEPLAATST WORDT WANNEER U DE WEBSITE RAADPLEEGT. DE COOKIE BEVAT EEN UNIEKE CODE DIE TOELAAT OM UW BROWSER TE HERKENNEN GEDURENDE HET BEZOEK AAN DE WEBSITE (EEN ZOGENAAMDE ‘SESSION’ COOKIE) OF BIJ LATERE, HERHAALDE BEZOEKEN (EEN ZOGENAAMDE ‘PERMANENTE’ COOKIE). COOKIES KUNNEN GEPLAATST WORDEN DOOR DE SERVER VAN DE WEBSITE DIE U BEZOEKT OF DOOR PARTNERS WAARMEE DEZE WEBSITE SAMENWERKT. DE SERVER VAN EEN WEBSITE KAN ALLEEN DE COOKIES LEZEN DIE HIJ ZELF GEPLAATST HEEFT, HIJ HEEFT GEEN TOEGANG TOT ANDERE INFORMATIE DIE ZICH OP UW COMPUTER OF MOBIEL APPARAAT BEVINDT. COOKIES WORDEN OP UW COMPUTER OF UW MOBIEL APPARAAT GESTOCKEERD IN DE FOLDER VAN UW BROWSER. DE INHOUD VAN EEN COOKIE BESTAAT MEESTAL UIT DE NAAM VAN DE SERVER DIE DE COOKIE GEPLAATST HEEFT, EEN VERVALDATUM EN EEN UNIEKE CIJFERCODE.

COOKIES MAKEN DE INTERACTIE TUSSEN DE BEZOEKER EN DE WEBSITE OVER HET ALGEMEEN GEMAKKELIJKER EN SNELLER EN HELPEN DE BEZOEKER OM TE NAVIGEREN TUSSEN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN EEN WEBSITE. COOKIES KUNNEN OOK GEBRUIKT WORDEN OM DE INHOUD VAN EEN WEBSITE OF DE PUBLICITEIT OP EEN WEBSITE RELEVANTER TE MAKEN VOOR DE BEZOEKER EN AAN TE PASSEN AAN ZIJN PERSOONLIJKE SMAAK EN BEHOEFTEN.

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

1. NOODZAKELIJKE COOKIES
DEZE COOKIES ZIJN ONMISBAAR OM DE WEBSITE TE KUNNEN BEZOEKEN EN OM BEPAALDE ONDERDELEN ERVAN TE KUNNEN GEBRUIKEN. DEZE COOKIES LATEN U BIJVOORBEELD TOE OM TE NAVIGEREN TUSSEN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE WEBSITE, OM FORMULIEREN IN TE VULLEN, ETC. INDIEN U DEZE COOKIES WEIGERT, ZULLEN BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE WEBSITE NIET OF NIET OPTIMAAL WERKEN.

2. FUNCTIONELE COOKIES
DE FUNCTIONELE COOKIES ZIJN DE COOKIES DIE HET FUNCTIONEREN VAN ONZE WEBSITE VERGEMAKKELIJKEN EN AANGENAMER MAKEN VOOR DE BEZOEKER EN ERVOOR ZORGEN DAT U EEN MEER GEPERSONALISEERDE SURFERVARING KRIJGT. HET ZIJN BIJVOORBEELD DE COOKIES DIE UW TAALVOORKEUR EN UW KLANTSEGMENT ONTHOUDEN, EVENALS DE COOKIES DIE BIJVOORBEELD BIJHOUDEN OF U REEDS GEVRAAGD WERD OM DEEL TE NEMEN AAN EEN ENQUÊTE ZODAT WE U NIET TELKENS OPNIEUW DEZELFDE ENQUÊTE VOORLEGGEN.

3. PERFORMANTIE-COOKIES
WE GEBRUIKEN PERFORMANTIE-COOKIES OM INFORMATIE TE VERZAMELEN OVER HET GEBRUIK DAT BEZOEKERS MAKEN VAN ONZE WEBSITE MET DE BEDOELING DE INHOUD VAN ONZE WEBSITE TE VERBETEREN, MEER AAN TE PASSEN AAN DE WENSEN VAN DE BEZOEKERS EN OM HET GEBRUIKSGEMAK VAN ONZE WEBSITE TE VERGROTEN. ZO IS ER BIJVOORBEELD EEN COOKIE DIE ONS HET AANTAL UNIEKE BEZOEKERS HELPT TELLEN EN EEN COOKIE DIE BIJHOUDT WELKE PAGINA’S HET POPULAIRST ZIJN.

4. THIRD PARTY COOKIES
ONZE WEBSITE BEVAT OOK ELEMENTEN VAN ANDERE, DERDE PARTIJEN, ZOALS SOCIAL-MEDIAKNOPPEN. ONZE WEBSITE BEVAT VOLGENDE THIRD PARTY COOKIES: [AAN TE VULLEN INDIEN WORDT GEBRUIKT].

BEHEER VAN COOKIES

U KUNT UW BROWSER ZO INSTELLEN DAT U BERICHT KRIJGT WANNEER EEN COOKIE WORDT GEPLAATST OF HET VERZAMELEN VAN COOKIES NIET MOGELIJK IS.
ALS U HET PLAATSEN VAN COOKIES ONMOGELIJK MAAKT, BESTAAT DE KANS DAT BEPAALDE FUNCTIES NIET WERKEN OF DAT U VAN BEPAALDE DIENSTEN VAN PETER’S STALLING GEEN GEBRUIK KAN MAKEN.
WIJ GEBRUIKEN GEEN COOKIES OM U PERSOONLIJK TE IDENTIFICEREN OF PERSOONLIJKE GEGEVENS OP TE SLAAN ZONDER UW MEDEWETEN. ECHTER, ALS U DE INSTALLATIE VAN COOKIES OP UW COMPUTER OF MOBIEL EINDAPPARAAT WENST TE BEPERKEN, TE BLOKKEREN OF VERWIJDEREN, DAN KAN U DIT DOEN VIA UW BROWSER INSTELLINGEN. GA NAAR DE HELP FUNCTIE VAN UW BROWSER. DAAR KAN U LEZEN HOE U DIT MOET DOEN.

Meest recente berichten